Scholengemeenschap Meander vormen vraagt intens overleg en samenwerking van de bestuursorganen. Elk bestuur is vertegenwoordigt in het comité afgevaardigden schoolbesturen scholengemeenschap (CASS) en het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG)