De digitale wereld is volop aanwezig in onze scholen. We engageren ons om de leerlingen en personeelsleden digitaal te ondersteunen. In onze scholengemeenschap zijn 2 Fulltime ICT-coördinatoren aangesteld. Per school is er minstens 1  leerkracht vrijgemaakt om de rol van ICT-aanspreekpunt op te nemen. Tijdens overlegmomenten verrijken zij elkaar. We streven naar mogelijke uniformiteit qua middelen.

Chromebook: de ultieme laptop voor op school | Computer Idee