Door de vorming van de scholengemeenschap kunnen we een preventieadviseur niveau 2 aanstellen.
De preventieadviseur oefent zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid uit. Hij heeft immers de bevoegdheid om zijn werkgever zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren.

De Ayurveda als preventieve geneeskunde in het moderne Europa - Ayurveda  Consult