Het college van directeurs (CODI) vergadert maandelijks. Doel is om de directeurs te ondersteunen in hun opdracht. Elke directeur kan onderwerpen op de agenda plaatsen.

https://www.succesmetjebedrijf.nl/wp-content/uploads/2018/09/de-sleutel-van-een-succesvolle-samenwerking-1.png