De onderhandelingscomités voor de scholengemeenschap zijn in het leven geroepen naar aanleiding van de vorming in 1999 van de scholengemeenschappen in het secundair onderwijs. Aangezien de oprichting van die scholengemeenschappen ook gevolgen zou hebben voor het betrokken personeel, vond de decreetgever dat er ook op dit niveau sociaal overleg moest kunnen plaatsvinden.

OCSG scholengemeenschap Meander bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en bestuur van elke school.

Er wordt meermaals per schooljaar vergaderd. Het OCSG heeft drie verschillende bevoegdheden:

  • onderhandelingsbevoegdheid
  • informatierecht
  • toezichtsbevoegdheid