De schoolbesturen werken samen en overleggen via CASS:
Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap.
Elk schoolbestuur is in dit comité vertegenwoordigd.

De scholengemeenschap heeft de bevoegdheden die haar door het decreet basisonderwijs en andere reglementaire bepalingen zijn toegekend.